"Fans van Vance"
Het vervolg op "De wilde vaart" in het Engels zit er nu ook toch echt aan te komen. Onder de titel "Lurulu" is Jack Vance zijn nieuwste (en laatste?) boek klaar voor publicatie en er is zelfs al een  coverafbeelding door TOR gepubliceerd. Publicatie in Amerika zal waarschijnlijk december 2004 zijn, uitgeverij TOR. Hieronder een scan van de verwachte cover.
informatiebulletin
nummer 2
september 2004
Aan uitgeverij M heb ik eind augustus toch nog maar even de volgende vragen gemaild:

1. Zijn er in de nabije toekomst herdrukken van verhalen van Jack Vance te verwachten?
2. Wanneer gaat uitgeverij M een Nederlandse vertaling van "Lurulu" (De lokkende verte) uitgeven?

(Het lijkt me overigens voor de hand liggend dat "De wilde Vaart", als voorloper van "De lokkende verte" een herdruk zal gaan beleven.)

Op de website van uitgeverij M staat nog steeds als verschijningsdatum november 2004 vermeld.
LURULU IS UIT!
De Duitse uitgever Andreas Irle meldt op zijn website het verschijnen van Lurulu, maar dan in een Duitse vertaling. Andreas, die al een tiental boeken van Vance in kleine oplage in het Duits heeft uitgebracht, is er dus in geslaagd een wereldwijde 1e editie op zijn naam te brengen!
Wie niet wil wachten op de Engelse (of op de Nederlandse editie) kan Lurulu bij A. Irle bestellen!
http://www.editionandreasirle.de
Jack Vance
Klaas van Tuinen attendeerde me op het feit dat Annemarie van Ewyck de Nederlandse vertaling van Lurulu voor haar rekening neemt. Op 15 september wordt zij geacht klaar te zijn en de Nederlandse vertaling bij uitgeverij M in te leveren. Annemarie heeft al een flink aantal Vance verhalen in het Nederlands vertaald. Naar mijn mening zeer verdienstelijk en "De lokkende verte" zal dus best ook wel gaan lukken. Ik ben overigens wel benieuwd of Annemarie met de titel "De lokkende verte" is gekomen, of dat dat van hogerhand is bepaald.  
BOEKENAANBOD
INFORMATIE